Իմ Հայրենիքը

Իմ Հայրենիքը

Իմ Հայրենիքը ունի լավ և վատ կողմեր լավ ը այն ը որ հայաստանում կա սիրուն տեղեր օրինակ սևվան արտաշատ երևան ազատության հրապարակը և այլն եվ նա ունի հզոր զորքեր եվ բարի նախագահ իսկ վատ քողմերը այն է վոր մեկ մեկ լինում են ցույցեր որինակ այս անգամ եղել է Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ մի քանի օր հետ նա նրա հրաժարականը տվեց եվ այտ օրերում  իմ ընկեր Մաքս Սինհան մասնակցեց ցույցերին եվ նա բարցրացավ բերմահարթակի վրա եվ նա սկսեց խոսալ Սերժ Սարգսյանի մասին ես ել եի ուզում գնայի նրա հետ խոսայի բայց չհասցրեցի մեր նոր վարչապետը Կարեն Կարապետյանը ուզում ե շարունակի Սերժ Սարգսյանի ճանապարը մենք նրան ցույցերով պորձում ենք հեռացնենք,սա ել իմ կարծիքը

Advertisements

My Easter day

My Easter Day

On easter day we decided to go to tsirani restaurant with my cousins and our family .It is a very nice place to be, it has a very huge garden full of trees and cottages made of wood Which you can sit inside and have launch. We ordered our menu and went out to the garden to play egg hunt  where our fathers had hidden previously color full eggs in the garden.We had so much fun running around and searching for the eggs. later when launch was served we went back inside the cottage had our launch talking and laughing and getting ready to play football in the huge football court we gathered some kids who where also having launch at tsirani and made to teams to play football it was an amazing day our team won . I got many eggs at the egg hunt and as a winner I won a huge chocolate egg . it was a happy easter day.     

ՄԹՆՈԼՈՐՏԻ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅՈՒՆԸ: ՄԱՌԱԽՈՒՂ ԵՎ ԱՄՊԵՐ

Մթնոլորոտի խոնավությունը: Աշխարհագրական թաղանթի բոլոր ո­լորտներում, այդ թվում և՝ մթնոլորտում, միշտ ջուր կա: Մթնոլորտում ջուրն առաջանում է Երկրի մակերևույթի տարբեր մասերից կատարվող գոլոր­շացման շնորհիվ:

Գոլորշացումը տեղի է ունենում ջրային ավազաններից, հողից, բույսե­րից և այլն: Այս պրոցեսն ընթանում է միշտ, բայց տարբեր չափով: Ինչքան տվյալ մակերևույթը շատ է տաքանում Արեգակից, այնքան գոլորշացումր մեծ է:

Այսպիսով՝ ջերմաստիճանը բարձրանալիս ավելանում է օդում առկա ջրային գոլորշիների քանակր: Սակայն այդ քանակր չի կարող անսահման մեծանալ: Յուրաքանչյուր ջերմաստիճանում գոյություն ունի գոլորշիների առավելագույն չափ:

Այն դեպքում, երբ օդում առկա գոլորշիների քանակր տվյալ ջերմաս­տիճանում հասնում է առավելագույնի և այլևս գոլորշիների նոր քանակ չի կարող րնդունել, գոլորշին համարում են հագեցած: Օդր գոլորշիներով հա­գենալուց հետո առաջանում են տեղումներ:

Ջրային գոլորշիներ պարունակող օդն անվանում են խոնավ: Օդը բնութագրում են բացարձակ և հարաբերական խոնավություններով։

Սակայն բացարձակ խոնավությունր դեռես չի բնութագրում օդի չոր կամ խոնավ լինելու իրական չափը: Դա կախված է ջերմաստիճանից: Օդի խոնավությունր առավել հստակ բնութագրվում է հարաբերական խոնավությամբ, որր ցույց է տալիս, թե տվյալ ջերմաստիճանում ջրային գոլորշին որքա՞ն է մոտ հագեցած լինելուն:

Հարաբերական խոնավությունր չափում են խոնավաչափ կոչվող սարքով: Առավել կիրառականր մազային խոնավաչափն է, որի աշխատանքը հիմնված է խոնավության նկատմամբ մազի զգայնության վրա. խոնավությունից մազը երկարում է, չորանալիս՝ կարճանում: Այդ փոփոխությունը հաղորդվում է սարքի սլաքին, որր ցույց կտա հարաբերական խոնավության համապա­տասխան արժեքը:

Մառախուղ և ամպեր: Երբ օդն սկսում է հագենալ ջրային գոլորշիներով, և ջերմաստիճանր նվազում է, մթնոլորտում գտնվող ջրային գոլորշիներր խտանում են, ինչի հետևանքով առաջանում են մառախուղ և ամպ: Դրանք երկուսն էլ ջրի մանր կաթիլների կուտակում­ներ են. ամպը՝ Երկրի մակերևույթից բարձր շերտերում, իսկ մառախուղը՝ Երկրի մակերևույթին մոտ:

Մառախուղն առաջանում է ուշ երեկոյան կամ վաղ առավոտյան, երբ օդի ջերմաստիճանր կտրուկ նվազում է, ջրային գոլորշիներր, սառչելով, այլևս չեն կարողանում բարձրանալ և կուտակվում են երկրամերձ շերտում:

Մեծ մասամբ մառախուը ձևավորվում է ջրային ավազաններին մոտ: Երբեմն ձմռանը մառախուղներ դիտվում են նաև Երևանում:

Ամպերր տարբերակում են րստ իրենց արտաքին տեսքի և բարձրութ­յան: Կան ամպերի տասնյակ տեսակներ, սակայն առանձնացնում են երեք հիմնական խումբ՝ կույտավոր (առաջացնում են տեղատարափ անձրև ու կարկուտ), շերտավոր (առաջացնում են մանրամաղ անձրև կամ ձյուն) և փետրավոր (տեղումներ չեն առաջացնում):

Ամպերը մեծ ազդեցություն են թողնում օդի ջերմաստիճանի ձևավորման վրա: Հատկապես ամռանը, ամպամած օրերին, ցերեկր ջերմաստի­ճանն ավելի ցածր է, քան անամպ օրերին, որովհետև ամպերր փակում են Արեգակի ճառագայթների ճանապարհը: Գիշերային ժամերին հակառակը՝ ամպամած օրերին ավելի տաք է, քանի որ ամպերը ծածկոցի դեր են կատարում՝ պահելով ցերեկային ժամերին Երկրի մակերևույթի ձեռք բե­րած ջերմությունը:

The Death of Kikos

The Death of Kikos

A poor man had a wife and three daughters. Once, while walking in the garden, he felt he was thirsty and asked his eldest daughter to fetch some water. The eldest daughter took the water pot and went to the spring. There was a tall tree near the spring and she thought to herself.

If I get married,

and have a son,

and we name him Kikos,

And if Kikos comes here,

And climbs up this tree,

And he falls down on the stone,

He will die.

Saying this she began to weep over her dead son Kikos.

I married a man,

And had a son named Kikos.

He climbed up the tree,

Fell down on the stone.

OOOO dear dear Kikos

My son, my honey!

The father waited for a long time but the eldest daughter didn’t come. He sent the medium daughter to see why her eldest daughter was late. And the medium daughter went to the spring.

Then the weeping girl saw her sister and began to cry louder.

-Come on, come on unfortunate aunt.

Come and see what happened to your nephew Kikos.

-Which Kikos?

I married a man,

And had a son named Kikos.

He climbed up the tree,

Fell down on the stone.

OOOO dear dearKikos

My son, my honey!

The medium sister began to cry over her dead nephew.

When the father saw that the medium daughter was also late, he sent the youngest daughter to see why her sisters were late.

So the youngest daughter went to the spring.

The youngest daughter joined her sisters and began crying.

Then the father told his wife to go and see what had happened to their daughters. She came to the spring and saw her daughters singing and crying.

They said: “Come on, come on unfortunate grandmother. Your grandson died and the eldest daughter began singing:

I married a man,

And had a son named Kikos.

He climbed up the tree,

Fell down on the stone.

OOOO dear dear Kikos,

My son, my honey!

Poor mother joined her daughters.

Then the father thought that something had happened and went to the spring. He saw that her daughters and wife were crying near the spring.

At that moment the daughters began to cry in a loud voice:

Come on come on unfortunate grandfather.

The father listened to them and then he said that they couldn’t bring Kikos back by crying. He advised to call the neighbours to drink to the memory of Kikos.Image result for the death of kikos

A Cat And Her Strong Friends

Once there lived a cat. She thought, «The lion is the strongest of all the animals. It is good to have strong friends. I shall go to the lion and make friends with him.»
She did so and the lion and the cat were friends for many, many days.
Once they went for a walk together and met an elephant. The lion began to fight with the elephant and the elephant killed him.
The cat was very sorry. «What shall I do?» she thought.
«The elephant was stronger than the lion. I shall go to the elephant and make friends with him.»
She did so and they were friends for many, many days.

Once they went for a walk and met a hunter. The hunter shot at the elephant and killed him. The cat was sorry, but she thought, «The man is stronger than the elephant, I see.»
So she went up to the hunter and asked, «May I go with you?»
«All right, let us go home together,» he said.
They came to the man’s home. His wife met him and took his gun from him. The cat saw that and thought: «Oh, the woman is the strongest of all! She can take the hunter’s gun from him, and he does not fight with her. He does not even say a word!» The man sat down at the table and the woman went to the kitchen. The cat went to the kitchen too. She decided to stay with the woman forever.

That’s why you always see a cat in the kitchen at a woman’s feet.

School Camp

school camp we first of all we went to our sport complex we played and talked and had fun and then we went to ride the bikes and I rode my skateboard then we went to eat and then we had a trip to Ashtarak city and we met our new teacher Kima and her students and we taught  Armenian folk dances and songs to the students of the primary school after Shahaziz.  My teachers Mrs.Hasmik and Mrs. Shushan are the best teachers ever. They took us to the farm to feed all the animals like horses and dogs. So that’s all we did in 1 week.  🙂

Ինչու են մարդիկ չար ու բարի

Հին ժամանակներում չար ու բարի չկար երբ մի մարդ մահացավ, այդ մարդը դարձավ Աստված և հետո մի քանի մարդիկ նորից մահացան դարձան Աստծո հրեշտակներ,մի օր այդ հրեշտակներից մեկը վատություն արեց, բայց ոչ ոք չգիտի` ինչ, մի օր աստված տեսավ նրա չարագործությունը և նրան դարձրեց սատանա, այդ սատանան ստեղծեց չար մարդկանց ու ով իրեն չար էր պահում, գնում էր դժոխք, իսկ ով բարի`գնում եր դրախտ, այդպես շատացան չարն ու բարին: